Tronada núm.23 T’agrada la tonyina amb salsa de mercuri?

L’Isabel Sanz, de l’Institut de Ciències del Mar, va venir el dia 7 de novembre per fer-nos una tronada sobre el mercuri present als organismes marins i la seva possible eliminació.

En la tronada ens va explicar l’origen de les emissions de mercuri, majoritàriament per activitats humanes com la mineria tradicional sobretot d’or i la producció d’electricitat o ciment.

El mercuri és un tòxic molt potent sobretot pel sistema nerviós i especialment durant el desenvolupament. La intoxicació per mercuri es va descriure per primera vegada a la ciutat japonesa de Minamata. Actualment un grup de països treballa per l’erradicació de l’ús de mercuri per evitar-ne la toxicitat mitjançant la convenció de Minamata.

La màxima toxicitat del mercuri es dóna en forma de metilmercuri ja que pot acumular-se als organismes amb molta facilitat.

Gràcies a les mostres de bacteris recollides en les expedicions Tara i Malaspina han pogut aïllar bacteris que poden transformar el metilmercuri del medi a mercuri metàl·lic i reduir-ne d’aquesta manera la toxicitat, són bacteris que sobreviuen a la presència del mercuri i en poden canviar la forma química, cosa que és un bon inici. Posteriorment cal retirar-lo del medi ja que pot tornar a transformar-se en metilmercuri. Un inici de la descontaminació per mercuri.

Van assistir a la tronada una quinzena d’assistents.

tronada_23
tronada_23_2