Tronada núm.21 Efectes del biochar sobre el segrest de carboni en sòls

L'Irene Raya ens va explicar els seus estudis sobre el biochar el 4 de juliol. En la tronada ens va explicar com el biochar ajudava al segrest de carboni al sòl. El biochar està format per carboni recalcitrant, no digerible. En l'estudi van comparar biochars diferents, produïts a partir de residus orgànics de diferents origens i mitjançant tècniques diferents.

El resultat va ser que efectivament el sol amb biochar retenia més carboni que el sòl on no s'havia aplicat. Caldria continuar l'estudi per verificar si hi ha diferències en la productivitat del sòl. Sí que és coneguda aquesta propietat en sòls de l'amazones.

L'efecte de retenció de carboni podria servir per capturar carboni ambiental i retenir-lo al sòl.

La tronada va comptar amb una quinzena d'assistents.
xerrades naturocientífiques