Tronada núm.13 Deu anys de seguiment al Maresme: què ens diuen més de 30.000 papallones?

En la tronada del dia 4 d'octubre, Jordi Corbera va fer un resum de les dades recollides durant els darrers 10 anys sobre els transectes de papallones corresponents al BMS.

Començà explicant la feina feta en el marc del BMS i després va explicar les dades corresponents als transectes que fa.

Com a grans xifres podem dir que el número d'individus es manté bastant constant al llarg dels anys tot i que sí que hi ha un lleuger descens en el número d'espècies, lligat segurament al canvi d'hàbitats. Tot i els intents d'extreure altra informació relacionada amb alimentació i altres factors ambientals és una feina força difícil i que requereix bastant esforç per poder veure la interacció.Vam poder notar la interacció de les papallones amb els factors de l'ambient i les possibilitats d'estudi.

Hi van assistir unes 35 persones.
xerrades naturocientífiques